Escola de Teatro

Os nosos procesos formativos están orientados a presentar a formación teatral como un espazo activo de escoita e diálogo para socializar as persoas pertencentes a calquera colectivo social para que teñan acceso a diferentes técnicas e descubran as súas capacidades artísticas, desenvolvéndoas nun marco divertido que potencie a expresión e a comunicación persoal e grupal, e fomentando dinámicas plenamente participativas e motivadoras que se materialicen na creación de propostas educativas e de transformación social.
Participamos nos seguintes procesos formativos teatrais: